NYHET! 4-stegs växellåda (4-trins gearkasse) utvecklad i Sverige

En 4-stegs växellåda till Nimbus har utvecklats under vintern 2003 och våren 2004. Lådan är av typen Dragkilslåda och har fyra kugghjulspar i konstant ingrepp. Bägge axlarna har löstagbara drev respektive hjul men på drivande axel är dreven låsta i läge. Driven axel är genomborrad och under varje hjul finns tre spärrande kulor som påverkas av en dragkil vilken kan föras fram och åter inuti axeln. När kilens huvud är mitt under ett hjul, pressas spärrkulorna ut och låser hjulet temporärt vid axeln för respektive växel.

Typer:

Två olika former av växellådor finns att tillgå nämligen SPORT och TOURING.

Sport är en harmonisk växelåda där växlingar sker vid moment/vartalsmaximum. 1:a och 2:a växel motsvarar 1:an och 2:an på den gamla lådan medan 3:an är något neväxlad och 4:an är något överväxlad jämfört med orginal-3:an. Sport lämplar sig för både sidovagnskörning och för solokörning och tar tillvara Nimbusmotorns blygsamma prestanda på ett bättre sätt än orginallådan. Lådan ger bättre acceleration, bättre toppfart och lägre bränsle- respektive oljeförbrukning.

Touring är en speciallåda för sidovagnsekipage

1:an t.o.m. 3:an motsvarar den gamla lådan medan 4:an motsvarar 3:an på en solomaskin. Tanken är att en sidovagnsåkare skall kunna utnyttja sitt bakhjul med den lägre sidovagnsutväxlingen även för solokörning. De tre första växlarna används vid normal sidovagnskörning medan 4:an kan användas då man ställt av sidovagnen eller då man har vinden i ryggen och lätt last.

Till lådorna används orginalhusen vilka sänds in för utbyte av lager och inpassning av det nya inkråmet. Det nya huset (med gaffelformat kopplingsstag) kan användas utan modifieringar medan en urfräsning för växelföraren måste göras i det gamla huset (med balkformat kopplingsstag). Denna modifikation påverkar dock inte funktionen av den gamla lådan utan både den nya och den gamla lådan kan enkelt återställas med orginal växellåda.

Provkörningar:

Lådan har provkörts i över 6000 km utan att något nämnvärt slitage har kunnat konstateras. Trots att även denna låda är osynkroniserad så är den exceptionellt lättmanövrerad och med omsorgsfull körning så kan man både växla upp och ned utan mellangas. Faktum är att med lite känsla i fingertopparna så går det utmärkt att växla fullständigt ljudlöst utan koppling. Lådan är exceptionellt tyst och Nimbusen låter mer som en motorcykel än ett brandlarm med denna låda.

Trafiksäkerhetsmässigt är Sportlådan i en klass för sig då man dels kan hålla en mer trafikanpassad marschfart och dels kan företaga snabba omkörningnar.

Även Touringlådan medför att medelmarschhastigheten kan ökas då man för det mesta kör med lätt eller ingen last och då regelmässigt kan utnyttja 4:e växeln.

Speciellt för handväxel

Anpassning av lådan till handväxel tillgår således:

  1. Förfärdiga en dorn med 8 mm diameter och med  en kort och konisk spets.

  2. Passa in dornen i skruven som håller låsfjäder och kula till växelföraren.

  3. Lås växelföraren i 3:e växel med skruven som innehåller dornen.

  4. Justera växelspaken så att den ligger an mot framkanten i hacket för 2:a växeln och fixera den där.

  5. Lossna skruven med dornen och för spaken bakåt så att växelföraren ligger i 2:dra växeln Spaken ligger nu utom och något framom frilägesspåret.

  6. Lås växelföraren i 2:a växeln med skruven som innehåller dornen.

  7. Med en skarp fil förläng spåret till friläge så att växelspaken precis kan falla på plats i frilägesspårets framkant.

Växlarna ligger nu enligt:

Speciellt för fotväxel

Det externa rick-racksystemet för fotväxel måste byggas om så att den kan stega i fyra steg istället för 3. Detta innebär att en ny banjoplatta måste tillverkas, sekanten i husets nedandel måste modifieras liksom ändlägesstopparna. Modifikationerna är dock inte irreversibla utan huset kan återställas till ursprungsskick/funktion även detta. Modifikation av rick-racksystemet kommer att erbjudas till de som så önskar.

Produktion:

Lådan kommer att produceras i serier om 25 stycken och tekningslistor har redan upprättats. Lådorna tillverkas av Folan i Södra Sandby och försäljes genom JC Nimbus i Köpenhamn. Priset för lådan kommer att uppgå till c.a 10.000 SEK inklusive montage och renovering av det gamla huset. Kostnad för modifiering av rick-racksystemet tillkommer dock och här är priset ännu ej fastlagt.

Beställningar och/eller förfrågningar

Hänvisning till Rune på J.C. Nimbus (+45 35 83 13) eller mail enligt: nimbus@allitnil.df.lth.se.

Växellådans funktion

FunktionIngående Komponenter