Hjälp! Min laddlampa lyser!

Om din laddlampa tänds så kan det orsakas av flera problem.
Denna skrift är en liten hjälpare i nöden förmedlad av Lars Persson.

Först av allt:
Ta det lugnt.
Skriv ut den här texten, slå upp en liten förfriskning och sätt dig i din goda fåtölj.

Läs NOGA igenom skriften.
Gärna flera gånger.
Gå ner i garaget och ta några varv runt motorcykeln för att identifiera de delar jag refererar till.

Skulle du inte vara säker på vad jag menar så maila eller ring (telefonnummer och mailadress sist i denna skrift).

Det här gäller ALLTID:
Om din laddlampa lyser så skall du inte köra med dynamon inkopplad. Du riskerar att smälta rotorlindningarnas lödningar.

Urkoppling av dynamokretsen ur motorcykelns elkrets:
Lokalisera kolhållarna. Det finns en på vardera sidan.

Kolhållarna är två ovala bakelithus som sitter på dynamons konformade aluminiumöverdel.

Den ena sidan är märkt med F och D på själva dynamon ovanför kolhållaren. Här går kablar in. Kolhållaren sitter på höger sida (avgassidan) av motorcykeln om man står med med näsan framåt. Om kolhållaren sitter på vänster sida (förgasarsidan) så är din dynamo felmonterad (inte ovanligt!). Anpassa resten av texten så det stämmer med din motorcykel, om dynamon skulle vara felvänd.

Den andra kolhållaren sitter under oljeledningen till/från kamaxelhuset (hädanefter för enkelhets skull kallad ”oljereturen” även om detta egentligen är felaktigt. 
Oljereturen sitter på motorcykelns vänstra sida (förgasarsidan).

Om du tittar noga på kolhållaren på "oljereturssidan" så finns det där en oisolerad
koppartråd som går till en av lockhållarskruvarna och som sedan försvinner in i själva kolhållaren.

Principiellt så skapar man ett avbrott mellan dynamokretsen och jord.

Skruva av oljereturen från kamaxelhuset och lyft bort den samma.

Därpå skruvar du av locket till kolhållaren på oljeretursidan och kopplar loss
koppartråden från insidan av kolhållaren (den sitter med en skruv som du skruvar tillbaka igen när du lyft bort tråden). 

Antingen kan du spara koppartråden på något säkert ställe eller skruva tillbaka den med lockhållarskruven men inte inne i kolhållaren.

När du brutit denna förbindelse så är dynamon helt bortkopplad och du kan köra enbart på batteri. Skulle din laddlampa gå på när du är ute och kör så är det så här man gör.

Obs! Laddlampan lyser fortfarande vid bortkoppling av dynamokretsen eftersom dynamon inte laddar. Dynamon kan dock inte komma till skada. 

Jag har, för övrigt, kört hem från Växjö på batteri (300 km). Ett nyladdat batteri håller länge och om du inte löser problemet utan att riva dynamon så kan du åka som de gamle gjorde i början av seklet med batteri endast. Se bara till att du laddar batteriet igen när det blir kväll. Lampor suger musten ur batteriet snabbt! Använd parkeringsljus eller inget ljus alls! Dynamon kan bli ett vinterprojekt.

Symptom på och orsaker av att laddlampan tänds:
Symptom på smutsig kommutator är att när motorn är kall så lyser laddningslampan men slocknar när man varvar upp, bara för att tändas igen när varvet sjunker.

När motorn är varm så beter sig laddningslampan som vanligt till att börja med men kan börja lysa vid låga varv. Allteftersom tiden går så börjar den lysa vid gradvis högre och högre varv. Om man varvar upp så att laddningslampan slocknar så förblir den släckt vid lägre varv men om den tänds så måste man varva upp kraftigt. Så småningom slocknar laddningslampan inte alls eller bara vid mycket höga varv.

Symptom på överdrivet slitna kol (ljusbåge mellan anslutningsledningen i kolet och kommutatorn): Laddningslampan börjar plötsligt lysa. Stanna omedelbart, koppla ur dynamon, kör hem och putsa kommutatorn och byt eventuellt kol.

Symptom på kol som hänger sig: Laddningslampan börjar lysa men slocknar igen. Först slumpmässigt men så småningom slocknar inte laddningslampan.

Symptom på kortslutning: Laddningslampan börjar lysa och slocknar inte. Fara för att lödningarna till rotorlindningarna smälter. Koppla ur allt som inte är nödvändigt för att motorcykeln skall ta sig fram (kontrollern i styret). Se vidare kopplingsschema på min hemsida! (http://www.allitnil.df.lth.se/nimbus. Klicka på vägledning (manualen)).

Fellokalisering, kol:
Observera! Du kan ha mer än ett fel!

Börja med att inspektera kolen. De hålls fast i varje kolhållare med en skruv. Lyft ur dem försiktigt.

Vanligt fel är att man låtit kolen sitta i för länge, en ljusbåge bildas mellan kolet och kommutatorn och man bränner ett djupt spår i den samma. Då är det avsvarvning eller byte som gäller. Kommutatorn får inte avsvarvas till mindre diameter än 32mm. Vid mindre diameter kan kolhållarna inte hålla kolen och dessa slits ut på förbluffande kort tid.

Kolen skall ha rimlig längd och det får absolut INTE synas någon anslutningstråd mitt på den kupade yta som ligger an mot komutatorn.

Ett nytt kol är c:a 17mm. Vid 10 skall du böra överväga att byta det samma.

Obs! På F och D-sidan så är det listigt att märka upp kablarna innan man kopplar loss dem för att få ut kolet!

Det är listigt att använda sig av en digitalkamera för att dokumentera hur saker och ting är monterade. Kan vara till stor hjälp vid återmontering!

Fellokalisering, kommutator:
Nästa steg är att kolla hur själva kommutatorn ser ut. Det gör man från oljerörssidan.

Skruva ur BäGGE lockhållarskruvarna och lyft ut kolhållaren på oljeretursidan. Det går bara att göra från denna sidan då det går kablar till insidan av F och D-kolhållaren. Den senare kan alltså inte lyftas ut när dynamon är hopsatt.

Kommutatorn skall vara kopparfärgad och skall inte ha något betydande inbränt spår. Vidare skall det finnas ett litet dike mellan varje lamell. Djupet på diket skall vara cirka 1 mm.

Om din kommutator är smutsig så kortsluts lamellerna av koldamm.

Du kan rensa och polera kommutatorn utan att demontera dynamon såhär:

Kolhållaren skall vara utdragen.
Sätt en liten papperssudd i oljerörets anslutning i blocket så att olja inte sprutar upp från oljepumpen.

Låt motorn gå på tomgång.

Håll en trasa som du fuktat i bensin mot den roterande kommutatorn.
Därefter håll en ren trasa mot den roterande kommutatorn.
Se upp så du inte förlorar bitar av trasan in i dynamon dock (hela trasor är att föredra! Papper är mindre lyckat och trassel helt förkastligt).

Inspektera kommutatorn igen.
Om den fortfarande är svart så kan du polera upp den med fin smärgelduk (400-600 papper) på liknande sätt. 

Tvätta därpå den roterande kommutatorn enligt ovan för att få bort så mycket som möjligt av kol- och koppardamm.

Om diket mellan lamellerna är för grunt så kommer laddlampan att lysa igen efter ett tag. Till vintern, ta isär dynamon och stick upp mellanrummen med ett flatfilat bågfilsblad.

I nödfall kan man använda sig av en vass fickkniv och ta spjärn mot underkanten på hålet för kolhållare i dynamohuset. Arbeta med spetsen på kniven men var MYCKET MYCKET försiktig! Dynamon måste poleras med smärgel efter denna operation. Passa på så du inte skadar kanten på hålet till kolhållaren med kniven!

Om dina kol är bra så prova dynamon genom att skruva allt på plats igen (inklusive jordtråden på oljerörssidan).

Om laddlampan slocknar så har du löst problemet.

Fellokalisering, kortslutning:
Om den INTE slocknar så kan du ha råkat ut för ett antal fel.

Exempelvis kortslutning i baklampan, bromsljuskontakten, ledningarna till baklamporna, signalhornsledningarna. Dessa är de vanligaste men på intet sätt alena belysande var man kan ha fått kortslutning någonstans.

Det är smart att sätta in en säkring på 18 A mellan batteriets minuspol och jord. Om säkringen bränner så har du DEFINITIVT kortslutning men även om den överlever så KAN du ha kortslutning ändå.

Fellokalisering, kommutatorledningar resp. relä:
Om du INTE har kortslutning, din kommutator ser bra ut och kolen är bra, så återstår två saker som kan vara trasiga. Kommutatorledningarna (ny dynamorotor) eller laddrelät (nytt relä).

Kontroll av dynamo:
Man kan kontrollera om dynamon fungerar genom att skruva loss den helt från cykeln och köra dynamon som en elmotor.

Om den kan köra som en elmotor så är dynamon hel. Relät eller kortslutning än nu huvudmisstänkta.

För att köra dynamon som en motor krävs följande:

Dra en ledning fån batteriets minuspol till F och jord på dynamon (t.ex. bottenplattan där man skruvar fast dynamon vid blocket).
Dra en ledning från pluspolen till D.
Dynamon kommer nu att rotera i den riktning som pilen på bottenplattans ena kant utvisar. Du kan eventuellt behöva att hjälpa den igång lite men den skall sedan kunna snurra energiskt helt av sig själv.

Polarisering av dynamo:
Polarisera därpå dynamon enligt följande:

Dra en ledning från minus på batteriet till jord på dynamon.
Kortslut under några få sekunder plus på batteriet till D på dynamon.

Om dynamon sitter på motorcykeln så kan man kortsluta mellan plus på
batteriet och D på relät. Se upp så du inte kortsluter något annat
samtidigt bara! Kortslut under 1-2 sekunder. Det skall räcka.

Dynamon skall normalt bara polariseras om den varit isärplockad, men
det SKADAR inte att polarisera sin dynamo.

Har du inte löst problemet och dynamon kör så återstår bara
kortslutning någonstans, kabelbrott/glappkontakt eller dåligt
relä (mindre troligt. De brukar hålla).

Kontakta jourhavande dynamodoktor:
Om du vill ha mer hjälp eller steg för steg hjälp så ring mig (Lars Persson) på Sverige, 046-614 20 eller skicka mail till: mcnimbus@gmail.com.

Jag kan vidare hjälpa dig att inskaffa ett relä eller en utbytesrotor till din dynamo från Danmark. Har inte priserna i huvudet men det är MINDRE än 1000 DK vid dags dato (September 2005).

Lycka till!

/L