Beskrivning av olika årsmodeller. Klicka på året.

(Källa: Poul Jörgensen på http://home3.inet.telle.dk/petj/nimbus)

1935  / 1936  / 1937  / 1938  / 1939

1949  / 1950  / 1952  / 1956