Viktig data för Nimbusägare

Här kommer lite råd och klargöranden till vejledningen. Se till att ladda hem bägge innan du skruvar för intensivt med din Nimbus.

Olja

SAE 30 på sommaren (SAE40 VARMA sommardagar). SAE 20 på vintern.

Oljan skall vara utan additiver.

Oljan bytes efter 100-200 mil (dammiga vägar och hård körning, byt oftare).

Det här är ett litet bekymmer eftersom det är svårt (= hart när omöjligt) att hitta single grade oljor i Sverige. Det enda som finns är s.k. HD-olja (SAE 50). Jag har inte lyckats få någon vetting förklaring till VARFÖR det tvunget skall vara single grade olja och vad det är för fel på additiver mer än att en Nimbus enbart är oljetät i teorin. Alla Nimbusar läcker mer eller mindre. Vissa dock mer än andra. Ett problem är att det läcker genom svänghjulshuset och ut på kopplingen. En ren single grade är lättare att få bort än en teflonspäckad helsyntet multigrade. Möjligen. Jag kör själv på en multigrade (SAE 20W-40) utan additiver men erkänner det inte offentligt.

Alternativ (och förstörande) metod mot oljeläckage.

Jag har inte försökt denna metod själv (ännu) men de som har påstår att det fungerar mycket bra. Problemets kärna är att olja sugs in i svänghjulshuset och förklaringen är att söka i konstruktionen av huset. Svänghjul och hus påminner mycket om en radialfläkt. Luft sugs in nära centrum och trycks ut genom ventilationshålet längst upp och dränagehålet längst ner. Det enda ställe där inluft kan tas är, enligt denna teori, från vevhuset. Denna luft är dock av lägre tryck än omgivningen eftersom motorn arbetar med undertryck i vevhuset. Om fläkten kunde ta luft någon annanstans ifrån, nära rotationscentrum, och om denna inluft var av atmosfärstryck, så skulle luftintaget ske härifrån i stället och oljedimma skulle inte avsätta sig i kopplingen (och garageuppfarten blev oljefri). Oljeförbrukningen skulle minska drastiskt och alla skulle bli glada utom motorcykelsamlare eftersom metoden innebär att man borrar ett hål genom svänghjulsskölden på växellådans undersida. Som sagt har jag inte provat detta själv men det låter ganska logiskt. Större hål innebär mer luft. Jag har till och med talat med en som borrade 3(!) hål fördelade runt svänghjulsskölden. Bilden visar hur och var man borrar enligt enhålsprincipen. 

Framgaffelolja

Det finns inga sådana djur. Man använder motorolja i framgaffeln. En dryg deciliter i de nya framgafflarna och tills dess oljan rinner ut ur påfyllningsskruven på 1939-gaffeln. De gafflar som tillverkats före 1939 är fettsmorda. Dock finns en konvertering till 1939-systemet på vissa av dessa äldre maskiner. 1312-an är utrustad med en sådan. 

Bakväxel

Det skall nytt fett i var 1000:e mil. Skruva av hjulet och ytterkåpan på bakväxeln. Skruva loss kronhjulet och gräv ut fettet. Ett drygt kvarts halv kilo går i. Nimbusen trycker själv ut öv erflödigt fett på insidan av bakhjulet. Nimbusen trivs bäst med vanligt konsistensfett. Dyrt och penetrerande fett kryper bara ut ur bakväxeln. Lämpligt fett är av typen Mobilgrease MP eller MP3.

Tändning

Elektrådavstånd (tändstift) och brytargap skall vara 0.7 mm. Förtändningen kan med fördel stå något tidigt då för sen tändning kan orsaka skador på avgasventilerna. Krysset på svänghjulet skall stå mitt i hålet i svänghjulshuset när kontakten mellan brytarna PRECIS släppt och en del menar att den snarare skall stå någonstans mellan kanten på hålet (mot rotationsriktningen) och centrum. Problemet är att det sällan går att ställa förtändningen så på grund av slitage, varpå man får för sen tändning och, som sagt, brända ventiler.

Alternativ inställning

Montera av tändspole och rotor. Där kontaktstiftet för tändspolen går in i fördelarhuset (mässingsspiken) finns ett hål med bleck som ger ett fyrkantigt intryck. Hålet är längst upp i fördelarhuset. Här sätter man in proben till en ohm-meter eller ledningsprovare (säger PIP vid kontakt). Den andra proben sätter man mot jord.

Rotera fördelarskålen så att förtändningen blir neutral (mitt emellan S och T). Se till att svänghjulsmärket står invid kanten på hålet i svänghjulshuset (mot rotationsriktningen).

Lossa låsskruven till brytarspetsarna och justera in de samma så att de PRECIS är slutna (och ger kontakt). Med en skruvmejsel i hålet, rotera svänghjulet så att märket står mitt i hålet. Nu skall brytarna precis öppnat (ingen kontakt). Tändningen är nu rätt oavsett vilket avstånd det är mellan brytarna vid full nock. På min motorcykel kan jag inte ställa in förtändningen om jag har 0.7 mm gap. När tändpunkten ställts enligt ovan har jag ett gap på 1.2 mm men det bryr sig inte motorcykeln om. Den mår alldeles förträffligt.

Tändstift som fungerar är alla stift ekvivalenta med det gamla hederliga Bosch W7AC.. Farbrorn på macken har en översättningslista för andra märken!

Brytarspetsar och kondensator liksom rotor och kontaktkol till rotorn är beställningsvara.

På danska heter dessa:

Knikser, kondensator, rotor och rotorkul.

Ventilinställning och kamtider.

Ventilerna ställes vid kall motor. Det finns olika skolor men i princip gäller:

Ingas - 0.3 mm

Avgas yttre - 0.7 mm

Avgas inre - 0.8 mm

Kamtiderna ställes enligt: Vrid motor så kryssmarkeringen på svänghjulet befinner sig mitt i det övre lufthålet (med den lilla hatten) i svänghjulshuset. På kamaxelhusets insida finns ett streck inslaget. En kugg på kamaxeldrevet har ett hörn snedfilat. Denna kugg skall stå mitt för strecket när kamaxelhuset är monterat.

Generatorkol

Byt ALLTID generatorkol på en gammal Nimbus! Detta är beställningsvara och heter Dynamokul på danska. Nedslitna generatorkol är den absolut främsta orsaken till att man fördärvar sin generator och det blir DYRT. Skulle olyckan vara  framme så finns utbytesankare att få.

Lager

Samtliga lager går att få från SKF och de är standardlager UTOM det främsta vevaxellagret som skall vara av C2-kvalitet. Ett standardlager här framme kommer att förkorta livstiden på generatordreven. Det enklaste är att beställa lagren från en dansk Nimbusfirma (jodå, de finns! Se vidare på webben) eller mha mig.

Viktiga åtdragningsmoment

Topplock: 3.5 kgm Börja med de mittersta bultarna och gå korsvis utåt. Spänn inte hela momenet på en gång utan ta det stegvis. Toppen är av gjutjärn och KAN spricka.

Vevaxelunderfall: 6.0-6.2 kgm

Vevstaksunderfall: 3.5 kgm.