Nimbus Ljudbibliotek

Start av motorn. MP3 or WAV

Uppvarvningar. MP3 or WAV

Tomgång. MP3 or WAV

Nedtagning från centralstödet. MP3 or WAV

Motorcykeln i 3:dje växeln (Nimbussången). MP3 or WAV

Ljudet av ett Riemanhorn. MP3 or WAV

Motorn stannas. MP3 or WAV

Ett längre ljudavsnitt med det mesta av ovanstående. MP3 or WAV