HUMLEBIENS (Nimbus Model C)  MOTORNUMMER TILL
ÅRGÅNGSBESTÄMNING.

(Källa: Poul Jörgensen på http://home3.inet.telle.dk/petj/nimbus)

KAKKELOVNSRØRETS (Modell A och B)  MOTORNUMMER TILL ÅRGÅNGSBESTÄMNING.